blakutė

blãkutė sf. (1) Ob, blakutė̃ (3b) Lp, Vlk, blakùtė (2), blãkūtė (1) 1. blakė (parazitas): Blãkutė per sieną eina Ml. Iš kažin kur blãkučių atsirado Ds. Blãkutės ilgai gyvena neriję Švnč. Lovoj daug blakučių̃ . Žiūrėk, blãkūtė rėplioja Vs. Blakutė́m pabarstė miltelių Mrc. Išlindo iš sienos blakučiū́tė Tvr. 2. zool. lygiasparnių straublinių grupės kenkėjas (Psyllodea): Blakutė obelinė (Psylla mali) . Kriaušinė blakutė (Psylla piri) kenkia vien kriaušėms . 3. bot. kiškio ašarėlės (Briza media): Tikras avelių šienas – su lapeliais, su blakùtėm Švnč. 4. R, , [K] bot. blakinė kalendra (Coriandrum sativum). 5. peršova audekle, blakė: Blãkutę įaudė Ml. Jos audekle daug blakučių̃ – bloga audėja Mrc.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • blakutė — blakùtė dkt. Lietuvojè blakùčių yrà apiẽ šẽšiasdešimt rūšių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • blakūtėti — blakūtėti, ėja, ėjo intr. Kp slampinėti, blakūtinėti: Blakūtėja per naktis (nemiega) Sb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blakutėtas — blakutėtas, a adj. (1) su blakutėmis (parazitais): Blakutėti visi sienaplyšiai Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blakė — blãkė sf. (2) 1. R, J zool. nedidelis dvokiantis vabzdys parazitas, blakutė (Cimex): Blakė patalinė (C. lectularius) rš. Blãkė sutrinta smirda B. Kas, a blãkės užpuolė kąsti? Grž. Tų blãkių jau pilni plyšiai Gs. Blakès išplikyti K. 2. prk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atausti — 1. tr. ataudais išausti: Vienais [siūlais] meta, kitais ataudžia Gs. Kuo mes atausme, tiek drobės prisimetę? Kp. Ji vieną pusę juodu, kitą raudonu siūlu ataudė Lš. Į vilnonę marškoniais ataudais atausk J. Apatinės kelnės vis būna blakute ataustos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blakutis — sm. R, MŽ žr. blakutė 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blakutžolė — blakùtžolė sf. (1) tokia žolė, blakutė: Arklys nenori ėsti blakùtžolių Kb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • obelinis — 1 obelìnis, ė adj. (2) 1. R, K, Skr padarytas iš obelies medžio; obelies: Ėmęs obelìnę lazdą ir išpaivyk kailį Alk. Dumbrauckas paliko man stalelį, o tėvui, kaip senam, atidavė savo seną obelinę lazdą J.Bil. Svirno durelės obelinėlės (d.)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parudavimas — parudãvimas sm. (1) → paruduoti: 1. Bulvių subrendimo žymės yra bulvienojų džiūvimas, jų parudavimas rš. 2. Mūsų respublikoje obelų žiedų parudavimą sukelia du kenkėjai: obelinė blakutė ir obelinis žiedgraužis sp. rudavimas; parudavimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perverti — tr. K, NdŽ, DŽ1, perverti, perveria, pervėrė Rtr, KŽ 1. N, M perdurti, persmeigti: Veskit pas daktarą – parvertà [koja] smagiai Slm. Rado nežinomą arklį, ir tą pervertą Grv. Par bulbą parversi su šake [kasdamas] Žl. Ir už karto parvėrė plaučius …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.